DIENSTEN

Coachpraktijk New Time is een praktijk die mensen voorwaarts helpt doordat zij worden ondersteund in:

  • Het onderzoeken van de huidige situatie,
  • Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, 
  • Het stellen van doelen
  • Het nemen van actie om deze doelen te bereiken, 
  • Het wegnemen van weerstand

‘Voorwaarts helpen’ is de kern. Coaching gaat te allen tijde over ‘ontwikkeling’, in het bijzonder de ontwikkeling van de persoon of een gezin. Er wordt altijd gecoacht naar een situatie die wenselijker is dan de huidige.

Coachpraktijk New Time staat stil bij het ‘wegnemen van weerstand’. Met weerstand wordt bedoeld: alle energie die vooruitgang of het behalen van resultaat in de weg zit. Er wordt in feite altijd gekeken wat de persoon of het gezin ervan weerhoudt de gestelde doelen te realiseren.

Heeft u allerlei ideeën over hoe iets anders kan, maar heeft u geen voorstelling hoe u het moet aanpakken. Heeft u een duwtje of een steuntje in de rug nodig. Coachpraktijk New Time kan u helpen om de werkelijkheid onder ogen te zien. Zij helpt u om uzelf te leren kennen en te ontwikkelen. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar u kunt niet alle wegen tegelijk nemen.

Coachpraktijk New Time ondersteunt en begeleidt; 

1)   Jonge gezinnen (vanaf het moment dat de kraamverzorgende vertrokken is tot het moment dat uw jongste kind naar de middelbare school gaat)
2)   Rouwverwerking (rouw is afscheid nemen na een ingrijpend verlies, de wereld ziet er anders uit)
3)   Volwassenen individueel (wanneer u wilt werken aan uw geluk, uw succes en u uw beste ‘ik’ wilt worden en blijven)
4)   Kraamverzorgenden (persoonlijke valkuilen hebben te maken met grenzen, een gezin kan eveneens over uw grenzen gaan)
5)   Zwangeren (wanneer u last krijgt van angst- onzekerheid- paniek of stressgerelateerde klachten, somberheid of depressieklachten)

Workshops; voor interactiviteit en innovativiteit. Leren door ervaren.

Contact;
A: Westdijk 38, 3752 AE, Bunschoten Spakenburg
T: 06 50 64 84 35
E: els@coachpraktijknewtime.nl
F: Facebook

Algemene Voorwaarden

Privacy