OVER ELS

Missie: Mensen helpen en begeleiden om ruimte te creëren voor veranderingen en hiervoor de eerste stappen te zetten

Veel mensen koesteren een stille wens om óóit…….. Het probleem is dat weinig mensen een logische stap zetten. De waarheid is dat de meesten blijven dromen totdat het te laat is. Veranderen begint bij uzelf. U bent verantwoordelijk voor uw eigen gedrag en voor het veranderen hiervan. Vaak is er een pijnlijke confrontatie met de werkelijkheid nodig om écht serieus te gaan nadenken over verandering. Men heeft de neiging om vooral te reageren op dingen die niet goed gaan. Ik wil graag deze mensen helpen, begeleiden en afspraken maken, ook als het moeilijk is. 

Mijn gezin

Nadat ik gescheiden ben, ben ik in 1999 hertrouwd. Ik nam drie dochters uit mijn eerste huwelijk mee en mijn man twee dochters uit zijn eerste huwelijk. Op het moment dat ik hertrouwde was ik zwanger van onze ‘zesde’ dochter. Mijn gezin is een samengesteld gezin. Inmiddels zijn de dochters volwassen, heb ik schoonzoons en vier kleinkinderen. Onze jongste dochter is als enige thuiswonend. Drie jaar ben ik pleegmoeder van twee nichtjes geweest. Inmiddels zijn deze meisjes terug naar hun moeder. Mijn oudste dochter emigreerde met haar dochtertje naar Australië, daar woont de vader. Ik woon met mijn man en jongste dochter in Bunschoten Spakenburg op Jachthaven Nieuwboer. Ik doorstond vele veranderingen. In plaats van angstig te zijn, heb ik de veranderingen omarmd met wat die mij boden. Ik stond en sta altijd open voor nieuwe kansen en activiteiten die mij helpen te groeien en te leren. 

Kraamverzorgster

Op mijn zeventiende kreeg ik wederom een broertje. Inmiddels was ik het oudste kind van zes kinderen. Het zorgen voor anderen is mij met de paplepel ingegoten. De verloskundige die mijn moeder begeleidde adviseerde mij kraamverzorgster te worden. In de eerste instantie lachte ik om dit advies, desalniettemin volgde ik de kraamverzorgster die in ons huis haar werk deed. Ik besefte dat zij mijn moeder hielp, begeleidde en coachte. Daarnaast zorgde zij voor de overige gezinsleden. Ik begreep dat de verloskundige gelijk had. Kraamverzorgster was het beroep voor mij. Ik volgde de opleiding tot kraamverzorgster in een Internaat. Vanaf mijn één-en-twintigste werkte ik als gediplomeerd kraamverzorgster. In de rol van kraamverzorgster kwam ik bij vele gezinnen. Doorlopend werkte ik in privé omgevingen. De gezinnen verwachtten van mij empathie, geduld, dankbaarheid, geloofwaardigheid, oprechtheid en zorgzaamheid. Deze eigenschappen gebruikte ik om de mensen te helpen, te ondersteunen, te begeleiden en te coachen. 

Diverse kantoorbanen

Met een wens zwanger te worden en de hoop dat het geluk ons gegeven was, om samen met mijn man een kindje te mogen krijgen besloot ik te stoppen met het kraamzorgwerk. Ik verrichte veertien jaar het werk als kraamverzorgster met veel plezier. Om succesvol een nieuwe baan te vinden dat beter combineerde met mijn grote gezin, startte ik met de opleiding secretaresse, welke ik positief afrondde. Tijdens de zwangerschap van ons zesde kind volgde ik een opleiding tot managementassistent en deed ik een cursus emotionele intelligentie. Het lukte mij mijn diploma te halen ondanks dat ik moeder was van een gezin met bijna zes kinderen. Tijdens deze studie ben ik bevallen van onze zesde dochter. Na mijn zwangerschapsverlof startte ik een baan als secretaresse. Diverse kantoorbanen passeerden de revue. Toen ik voor een bedrijf de kans kreeg personeelszaken te doen, resulteerde dit in een studie basisopleiding personeelszaken. Gedurende deze functie besefte ik dat ik het begeleiden en coachen van mensen had gemist. Het gaf mij voldoening het personeel te ondersteunen in onverwachte crisissituaties of bij stress en uitputting. Ik hielp hen actief te anticiperen, het bleek zeer effectief te zijn. De kans op doorzetten nam hierdoor toe.

Veranderingen en fysieke klachten

Op een gegeven moment deelde ik mijn werkgever mee dat ik ging verhuizen en niet meer in de gelegenheid was om na kantoortijd ad hoc klussen voor en met het personeel te verrichten. Ik werd op staande voet ontslagen. Het gevoel van onrecht maakte zich meester van mij. Na de verhuizing kreeg ik het niet meer voor elkaar om zelfstandig een baan te vinden. Ik startte bij diverse uitzendbureau’s. Na verloop van tijd bereikte ik een leeftijd dat zelfs de uitzendbureau’s geen baantjes voor mij tegen kwamen. Met een leeftijd van zes-en-veertig jaar belandde ik in een uitkering.

Uiteindelijk draaide verandering en groei om het managen van mijn eigen gedrag. Na heel wat denk- en piekertijd, hakte ik de knoop door. Ik wilde graag een bed and breakfast starten. Zelfstandig worden. Om dit te realiseren besloot ik te herintreden in de kraamzorg. Eenmaal terug in de kraamzorg bemerkte ik veel veranderingen. Daarnaast ontdekte ik veel onbalans. In de gezinnen en bij collega’s. Het onderdeel ‘zorgen voor’ maakte minder deel uit van de functie. De onderwerpen luisteren en coachen werden groter. Terwijl ik een jaar werkte als kraamverzorgster openden de deuren van de bed and breakfast. Helaas kreeg ik na drie jaar ernstige fysieke klachten. Mijn knie belemmerde mij de werkzaamheden volledig en goed uit te voeren.  

Studeren

Ik ben er bewust van dat uitdagingen tegenslagen kunnen zijn. Er is een groot verschil tussen mislukken in iets en een mislukking zijn. Ik vroeg mijzelf af: wat wil ik? Doordat ik veel fasen en veranderingen heb doorlopen, besefte ik dat voorwaarts helpen de kern was. Ik begeleidde en ondersteunde mensen in hun ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de persoon of gezinnen. Ik coachte altijd naar een situatie die wenselijker was dan waar men zich in bevond. Om op een hoger niveau inzicht te krijgen in het handelen, denken, voelen en communiceren, volgde ik de studie HBO Coaching, welke ik positief afrondde en vervolgens de cursus rouwverwerking. 

Visie

Als coach kan ik u helpen een verhelderende reis te maken op weg naar uw doel. U gaat meer stralen, u kunt sterker, wijzer en veerkrachtiger worden. U krijgt innerlijke krachten en ontdekt talenten waarvan u niet eens wist dat u ze heeft. Ik kan u leren om uw leven te veranderen, om uw denkwijze te veranderen. Daarbij kan ik bijdragen dat u een andere blik op het leven ontdekt, zodat u meer in uzelf gelooft en zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelt. Ik daag u uit om uit uw comfortzone te stappen en de patronen waarmee u uzelf tegenwerkt om te zetten in patronen die u zelfstandiger maken. Het is mogelijk dat u uw oude grenzen overschrijdt waardoor u uzelf openstelt voor nieuwe perspectieven. Gaat u ja zeggen tegen uzelf en tegen verandering?

U kunt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met mij opnemen.

Contact;
A: Westdijk 38, 3752 AE, Bunschoten Spakenburg
T: 06 50 64 84 35
E: els@coachpraktijknewtime.nl
F: Facebook