JONGE GEZINNEN

(Vanaf het moment dat de kraamverzorgende vertrokken is tot het moment dat uw jongste kind naar de middelbare school gaat)

Een kind mogen krijgen brengt een grote verandering te weeg. Aanstaande moeders gaan ervan uit dat de geboorte van een kind vooral vreugde zal brengen, maar niet iedere “nieuwe” moeder gaat probleemloos een zwangerschap door. Niet iedere “nieuwe” moeder ervaart een bevalling als iets wonderbaarlijks. Niet iedere “nieuwe” moeder komt op een roze wolk terecht. Daarbij kan het voorkomen dat deze grote verandering problemen oplevert bij overige gezinsleden. Er kan onbalans ontstaan.

Voelt een gezin zich tobberig of verdrietig, Coachpraktijk New Time:

-benadert jonge gezinnen met respect en begrip
-geeft gezinnen de tijd en de ruimte hun gevoelens te verwoorden
-begeleidt gezinnen naar oplossingen die bij hen passen.

Coachpraktijk New Time zal samen met de gezinnen de kluwen ontwarren!

Hoe werkt een coachtraject met ‘jonge gezinnen’

1.    Het kennismakingsgesprek. Deze is gratis en duurt een half uur.
2.    Het formuleren van de coachvraag. Wat wilt u bereiken? Wat wil uw gezin bereiken?
3.    De onderzoeksfase. Samen met u verdiept Coachpraktijk New Time zichzelf in uw vraag, uw situatie, de omstandigheden en uw einddoel. We stellen acties op. Hierbij wordt rekening gehouden met uw leerstijl en de leermogelijkheden.
4.    De coachingsessies. U zal zelf aan het werk gaan en uitvoeren wat er gepland is. U gaat meer zicht krijgen op uw persoonlijke kant van de zaak en u leert uzelf steeds beter kennen en aansturen.
5.    Evaluatie. Hoe was het met u of met uw gezin in het begin? Waar staat u nu? Wat doet u of uw gezin nu anders?

We moeten dat feit ook weten te waarderen en ons ervan bewust worden. Als we, door te leren en te begrijpen, anders tegen onszelf gaan aankijken, kan dat een heel wezenlijk effect hebben op de manier waarop we met anderen omgaan en ons in het dagelijks leven gedragen.

Dalai Lama

Contact;
A: Westdijk 38, 3752 AE, Bunschoten Spakenburg
T: 06-50648435
E: els@coachpraktijknewtime.nl
F: Facebook